Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Tidsskrift

Redaktionsgruppen består af:

Redaktører

  • Katja Sørensen Vilien, lektor, Københavns Professionshøjskole: kavi@kp.dk 
  • Nina Berg Gøttsche, lektor, ph.d., VIA University College: nbg@via.dk 

Ansvarshavende redaktør

  • Anna Karlskov Skyggebjerg, ph.d., leder, Nationalt Videncenter for Læsning

Referencegruppe

  • Henriette Romme Lund, faglig konsulent, ph.d., Nationalt Videncenter for Læsning
  • Jesper Bremholm, seniorforsker, ph.d., Nationalt Videncenter for Læsning
  • Anne-Mette Veber Nielsen, specialkonsulent, ph.d., Nationalt Videncenter for Læsning
  • Peter Heller Lützen, specialkonsulent, ph.d., Nationalt Videncenter for Læsning
Faglig formidler og lektor i dansk
Katja Vilien 4189 7512 kavi@kp.dk

Kommunikation og redaktør på centerets tidsskrift Viden om Literacy

Lektor i dansk, ph.d.
Nina Berg Gøttsche 2344 5354 nbg@via.dk

Redaktør på centerets tidsskrift Viden om Literacy. Konsulent inden for læse- og skrivevanskeligheder

Centerleder, ph.d.
Anna Karlskov Skyggebjerg 21653910 aks@kp.dk

Projektudvikling, forskning og presseudtalelser

Faglig konsulent, Ph.d.
Henriette Romme Lund 4189 7186 hrlu@kp.dk

Undersøgelser, evalueringsopgaver og formidling. Læselyst, læsevaner og børneperspektiv

Seniorforsker, ph.d.
Jesper Bremholm 4189 7142 jbre@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling, faglig literacy inden for både grundskole og ungdomsuddannelse

Specialkonsulent, ph.d.
Anne-Mette Veber Nielsen 4189 7443 amvn@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling med særlig ekspertise i børns skriftsprogstilegnelse

Specialkonsulent, ph.d.
Peter Heller Lützen 4189 8598 petl@kp.dk

Projekt- og forskningsudvikling, literacy, udskoling og ungdomsuddannelser

Del siden på email

Du deler et link til siden: Redaktionsgruppen består af: