Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sommerhilsen fra Nationalt Videncenter for Læsning

Sommerferien nærmer sig, og i Nationalt Videncenter for Læsning ønsker vi alle en god ferie.

Der er sket meget i centeret det sidste halve år. Vi har lagt en ny 3-årig strategi, sat nye projekter i søen samt stået bag en række nye udgivelser. Det kan I læse mere om nedenfor.

Ny strategi

Centerets nye strategi samler sig om tre indsatser:

Vi vil arbejde for, at flere faggrupper samarbejder i de projekter, som centeret sætter i gang. Det kan være lærere og pædagoger, der samarbejder om overgang fra dagtilbud til skole, eller bibliotekarer og lærere, der samarbejder om læsning.

Med generelle og specifikke literacykompetencer mener vi, at centeret vil arbejde på at understøtte både det pædagogiske arbejde med børns literacyudvikling, en literacydidaktik rettet mod specifikke fag og en literacydidaktik på tværs af fag.

Med indsatsen børn og unge i skriftsprogsvanskeligheder adresserer vi de mange elever i skoler og ungdomsuddannelser, der enten er ordblinde eller er i andre skriftsprogsvanskeligheder, som gør det svært for dem at deltage i den almene undervisning. Vi vil arbejde på at udvikle didaktik til disse elever.

Nye projekter

Vores forsknings- og udviklingsprojekter afspejler strategiens indsatser. De er praksisudviklende, lægger op til samarbejde mellem forskellige faggrupper, og så tilstræber vi en stærk deltagerinvolvering, der har stor betydning for forankring af ny viden i hverdagen.

I Sproggaven har vi haft fokus på leg og literacy, og i efteråret skal vi arbejde videre med at understøtte samtalen mellem pædagog og barn. Gennem nærværende samtaler med pædagogerne – der gerne strækker sig over et stykke tid - udvikler børn deres sprog.

Forskningsprojektet Gramma3 har undersøgt grammatikundervisning i dansk, engelsk og tysk i 7. og 8. klasse. Et af hovedfundene, der berettes om i den første rapport, Hvordan praktiseres grammatikundervisning i dansk, engelsk og tysk?, er, at undervisning i grammatik ofte ikke kobler sig til den øvrige undervisning. I projektet arbejder vi nu videre med afsæt i bl.a. dette fund.

Dette er blot to af centerets mange projekter. I skolen arbejder vi også med Lyst til læsebånd, med Tidlige læsere, om at skrive i indskolingen: ATEL og om at være Spiljournalist. Og på ungdomsuddannelserne har vi med projektet Styrket skiftlighed på hf fokus på at udvikle hf-underviseres kompetencer som skrivevejledere.

Nye udgivelser

Projekterne skaber ny viden. Den deler vi via artikler og rapporter, via didaktiske redskaber, podcasts, film og, det seneste skud på stammen, webdoks. Det hele kan findes på vores hjemmeside under Viden og værktøjer.

I den nye udgivelse på vores site literacy.dk kan man læse Sylvi Pennes artikel ”Literacy, litteraturundervisning og en skole for alle” og høre podcasts, hvor fagpersoner giver artiklen kommentarer med på vejen. Med webdokken Kommognition, som handler om at tale sig ind i matematisk forståelse, introducerer vi et nyt format, hvor billede, lyd og tekst går hånd i hånd. Endelig samler vi i vores 25. nummer af tidsskriftet Viden om Literacy, med tema om test, en række artikler, der diskuterer, hvad test er, hvordan de bliver brugt i vores dagtilbud og skoler, og hvilke konsekvenser testning og testkulturer har.

I efteråret inviterer vi til flere literacy-konferencer. For de, der arbejder med elever i læse- og skrivevanskeligheder, holder vi temadage i henholdsvis København og Aarhus. Fokus er på afdækning af læse- og skrivevanskeligheder og særlige undervisningstiltag i fagene, som styrker elevens selvforståelse.  

Vi afholder også Status for Literacy-konferencen, den 5. september, som i år handler om litteraturlæsning. Noget, der altid har spillet en central rolle i skolen, men hvordan ser det ud i dag? Og kan man gennem undervisning fremme lysten til at læse fiktion?

Dette var blot et lille uddrag af centerets mange aktiviteter. I sommerferien kan man snildt gå en tur online på centerets hjemmeside, hvor der er mange flere ressourcer og viden om literacy at hente. Både på en regnvejrsdag og under parasollen på stranden.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sommerhilsen fra Nationalt Videncenter for Læsning