Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Tidsskrift

Viden om Literacy

Nr. 30

Sproglig udvikling i matematik og naturfag

I dette temanummer sætter vi fokus på fagspecifik literacy i matematik og i skolens naturfaglige fag. Udgivelsen præsenterer en række konkrete greb til at udvikle elevers fagsprog i matematik og naturfag.

Læs om tidsskriftet
Nr. 29

Når undervisningen digitaliseres

Viden om Literacy nr. 29 tematiserer, hvordan digitalisering påvirker undervisning i læsning og skrivning. Et emne, der ikke er blevet mindre relevant med corona-epidemiens nedlukning af skoler og samfund.

Læs om tidsskriftet
Nr. 28

Spirende literacy

I dette temanummer af Viden om Literacy stiller vi spørgsmålet: Hvordan skaber man de bedste rammer for de yngste børns sproglige udvikling i vuggestue, børnehave og i overgangen mellem børnehave og 0. klasse?

Læs om tidsskriftet
Nr. 27

Grammatik i kontekst

Vi ved ikke meget om, hvad der foregår, når lærere og elever er sammen om grammatik i skolens sprogfag. Det råder vi nu bod på med et temanummer om grammatik i kontekst baseret på aktuel forskning.

Læs om tidsskriftet
Nr. 26

Perspektiver på læse- og skriveteknologi i klasseværelset

Læse- og skriveteknologier bruges af os alle, men for elever med og i skriftsprogsvanskeligheder er de særligt vigtige. Det er disse elever, der sættes fokus på i det nye nummer af Viden om Literacy.

Læs om tidsskriftet
Nr. 25

Test i skole og dagtilbud

Det seneste nummer af Viden om Literacy har "Test i skole og dagtilbud" som tema.

Læs om tidsskriftet
Nr. 24

Unges tekstverdener - på skrift og på tværs

Alle døre står åbne for unges literacy langt ind i voksenlivet, men skole og uddannelse spiller en afgørende rolle. De unge er på vej, nogle på trods og alle på tværs af tekstverdener og uddannelsesinstitutioner. I dette…

Læs om tidsskriftet
Nr. 23

At tale for at lære

Selvom talesproget er en vigtig kilde til læring og udvikling af literacy, så fremstår det ofte som et mindre udforsket fagområde. Dette nummer af Viden om Literacy sætter fokus på det talte sprog.

Læs om tidsskriftet
Nr. 22

L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling

Dette nummer har temaet: L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling og rummer dels artikler skrevet af deltagere og projektkonsulenter i projektet Tidlig literacy - tidlig numeracy, dels artikler, der omha…

Læs om tidsskriftet