Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Tidsskrift

Viden om Literacy

To gange årligt udgiver centeret fagtidsskriftet Viden om Literacy, der har Katja Vilien og Nina Berg Gøttsche som redaktører og Lene Storgaard Brok som ansvarshavende redaktør. 

Tidsskriftet formidler viden om literacy i didaktiske og pædagogiske sammenhænge og retter sig mod lærere, pædagoger, lærer- og pædagogstuderende, læsevejledere og forskere med interesse for udvikling af literacy. I tidsskriftet formidles således både videnskabelige undersøgelser, udviklingsarbejder og praktikeres konkrete erfaringer inden for fagfeltet. Hver udgivelse sætter fokus på et særligt tema.

Tidsskriftet kan downloades gratis nedenfor. Man kan tegne abonnement på den trykte udgave ved at sende centeret en mail på info@videnomlaesning.dk. Mailen skal indeholde: navn, e-mail, fakturerings- og leveringsadresse og EAN nummer.

I hvert temanummer gennemgår op til fire af tidsskriftets forskningsartikler fagfællebedømmelse. Ved de artikler, der har gennemgået fagfællebedømmelse, findes en eksplicit markering heraf. Artikler bringes på både dansk, norsk, engelsk og svensk. Redaktionen inviterer forfattere til at indsende originale manuskripter til tidsskriftet.
Læs mere om fagfællebedømmelsesprocessen her. Hent retningslinjer til skribenter her og her (fagfællebedømte artikler).

Nr. 2

Læseforståelse

Læseforståelse er meget mere end at afkode en tekst. Elevens viden om verden, viden om teksters opbygning og syntaks, ordforråd og sproglige udvikling, forståelsesstrategier og motivation er komponenter i læseforståelsen…

Læs om tidsskriftet
Nr. 1

Faglig læsning

Fælles for faglig læsning og læsning i fagene er, at de rykker fokus fra, at læsning i skolesammenhæng først og fremmest er dansklærerens område til, at det er et fælles ansvar for alle lærere og alle fag.

Læs om tidsskriftet
Nr.

Abonnement

Læs om tidsskriftet
Nr.

Om tidsskriftet

Læs om tidsskriftet