Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Podcast

Har du 5 minutters lyttetid, så hør centerets podcast om læsning, skrivning og sprog. Du finder dem nedenfor samt på vores kanal på Podbean.

Hvad er DLD i skolen?

19-09-2022

En udviklingsmæssig sprogforstyrrelse (eng: developmental language disorder, DLD) kan give store vanskeligheder hos en større gruppe børn, unge og voksne. De sproglige vanskeligheder breder sig som ringe i vandet, der har en lang række negative konsekvenser.    I denne podcast møder du Rikke Vang Christensen, som er lektor i audiologopædi på Københavns Universitet og forsker i DLD. I samtale med Minna Nørgaard Bruun kommer hun ind på, hvad DLD er, og hvordan det er en udfordring både hos den enkelte elev, men også for dem, der gerne vil gøre en indsats. Hun skitserer mulige greb i værktøjskassen for de voksne, der er omkring børn og unge i skolen.  

Podcasten er tilrettelagt af Minna Nørgaard Bruun, konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning og adjunkt ved Københavns Professionshøjskole og produceret af Anna-Laura Hedegaard. 

Podcasten er en del af forskningsprojektet Indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder, der er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet. 

 

Elever med læsevanskeligheder

16-09-2022

Læseforskningen peger på, at elever med læsevanskeligheder har brug for både langvarige og intensive indsatser. Men hvordan kan skolerne sikre, at eleverne får den nødvendige indsats, uden at de bliver ekskluderet fra læringsfællesskabet i klassen? I denne podcast besøger vi to folkeskoler med forskellige bud på, hvordan man kan løse udfordringen.  

På Skovvangsskolen i Aarhus fortæller viceskoleleder Frank Hansen samt lærer og læsevejleder Anita Hjort Jørgensen blandt andet om, hvordan man på skolen organiserer skemaet på en måde, der tager højde for, at det ikke bare er enkelte elever, men hele klasser eller årgange, der har brug for en læsefaglig indsats.

På Mølleholmskolen i Taastrup fortæller afdelingsleder Rikke Groth Krumbach om, hvordan man her arbejder med parallellagte dansktimer for alle årgange og muligheder for at niveaudele klasserne. Den organisering kræver meget samarbejde, og derfor har skolen skemalagt fælles faglig forberedelse, der giver lærerne mulighed for at planlægge forløb sammen.

Tilrettelægger: Vibeke Sønderberg Asmussen

Producent: Anne-Laura Hedegaard

Podcasten er en del af forskningsprojektet Læseindsatser i små grupper, der er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet.

Faglig læsning for alle

08-03-2022

Nationalt Videncenter for Læsning har sat to læsevejledere fra Rosborg Gymnasium og HF i Vejle stævne for at høre om deres læsestilladseringsprojekt Faglig læsning for alle. I projektet har man siden 2019 arbejdet med elevernes faglige læsning på HF-uddannelsen. I podcasten her kan du høre de to læsevejledere fortælle om deres erfaringer med projektet, som har resulteret i nye måder at læse på i fagene. For eksempel giver stort set alle lærere nu eleverne et læseformål, inden de sætter eleverne i gang med at læse. 

Producent: Anne-Laura Hedegaard.

Podcasten er produceret med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Sprogfitness — sproget skal motioneres

06-09-2021

Sprogfitness er et fænomen, hvor børns emergerende literacykompetencer bliver grebet og udviklet gennem æstetiske læringsformer, og hvor legen er central. I podcasten her skal du høre fra to pædagogstuderende, to undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen i Aalborg og en bibliotekar. På hver sin måde bidrager de til, at børn får nye indgangsvinkler til sproget gennem forskellige lege. Fødebyen er Aalborg, men i dag har Sprogfitness bredt sig til hele Danmark, hvor mere end 10.000 børn leger med.

Producent: Anne-Laura Hedegaard.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Podcast