Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Tidsskrift

Viden om Literacy

To gange årligt udgiver centeret fagtidsskriftet Viden om Literacy, der har Henriette Romme Lund og Helle Bundgaard Svendsen som redaktører. Hver udgivelse sætter fokus på et særligt tema.

Tidsskriftet kan downloade gratis nedenfor. Man kan tegne abonnement på den trykte udgave ved at sende centeret en mail på info@videnomlaesning.dk. Mailen skal indeholde: navn, e-mail, fakturerings- og leveringsadresse og EAN nummer.

Peer-review

Viden om Literacy rummer både artikler skrevet af fagpersoner og forskere. Forskningsartikler gennemgår double blind peer review. Redaktionen inviterer forfattere til at indsende originale manuskripter til tidsskriftet. Korpset af peer reviewbedømmere består af:

  • Anders Skriver Jensen, ph.d., lektor ved Københavns Professionshøjskole
  • Bergthora Kristjansdottir, ph.d. lektor, DPU, Aarhus Universitet.
  • Jens Jørgen Hansen, ph.d., lektor ved Syddansk Universitet
  • Kristine Kabel, ph.d., adjunkt ved DPU, Aarhus Universitet
  • Louise Molbæk, ph.d. adjunkt ved DPU Aarhus Universitet
  • Mette Vedsgaard Christensen, docent ved VIA UC

Bilag 1: Retningslinjer og procedure for redigering
Bilag 2: Peer review proces
Bilag 3: Reviewskema til reviewer

Nr. 7

Multimodalitet

Multimodalitet handler om, hvordan forskellige formidlingsmåder supplerer eller understøtter hinanden. Det kan være tekst, billeder, film, grafer, bokse og forskellige medier.

Læs om tidsskriftet
Nr. 6

Læsning og skrivning

Læsning og skrivning hænger uløseligt sammen. Skrift deler og bevarer viden, uden det skrevne ord er der ikke noget at læse, og uden læsningen får ordene ikke liv.

Læs om tidsskriftet
Nr. 5

Læsevanskeligheder

Tidsskriftet introducerer og diskuterer begrebet læsevanskeligheder.

Læs om tidsskriftet
Nr. 4

Ordforråd og -kendskab

Et godt ordkendskab og ordforråd er en afgørende forudsætning for god læseforståelse. Og viden om sprogbrugssituationen, syntaktiske forhold og de kontekster, ordet indgår i, er med til at afgøre kvaliteten af læseforstå…

Læs om tidsskriftet
Nr. 3

Læsning og IT

It-rygsækkene med deres kompenserende programmer kan måske føre til, at skellet mellem de, der kan læse og de, der ikke kan, udviskes og der alene sættes fokus på forståelse af indholdet.

Læs om tidsskriftet
Nr. 2

Læseforståelse

Læseforståelse er meget mere end at afkode en tekst. Elevens viden om verden, viden om teksters opbygning og syntaks, ordforråd og sproglige udvikling, forståelsesstrategier og motivation er komponenter i læseforståelsen…

Læs om tidsskriftet
Nr. 1

Faglig læsning

Fælles for faglig læsning og læsning i fagene er, at de rykker fokus fra, at læsning i skolesammenhæng først og fremmest er dansklærerens område til, at det er et fælles ansvar for alle lærere og alle fag.

Læs om tidsskriftet